USA
Utah
Salt Lake
Magna
Shaw, LaMar  (1925 - 2009)