England
London
Plaistow
Merton, Emily Alice  (1898 - 1975)